getGeoIPCountryCode = SiteAppCode = IL_HE Test : 'IL_HE/'
  • research
  • Points de vente
  • newsletter

יעילות מוגברת עד 72 שעות

 +

יעילות

אפליקטור עם פעולה מדויקת המעניק הגנה גבוהה, מונע ריח, אינו מכיל אלכוהול ואינו משאיר סימנים לבנים.

ללא אלכוהול*. ללא פראבן. נבדק גם בישראל על עור רגיש. *ללא  אתיל- אלכוהול.

Tolerance

התזה מדוייקת יותר

מרקם

לשימוש בכל בוקר על עור נקי, יבש ושאינו מגורה.

מוצרים מומלצים נוספים+