getGeoIPCountryCode = SiteAppCode = IL_HE Test : 'IL_HE/'

כל נקודות המכירה באזור חיפה

 1. גוט לוין 48 מרכז מסחרי רמת ספירחיפה1ארמוןגוט לוין 48 מרכז מסחרי רמת ספיר
   חיפה
  04-8321577
 2. בר יהודה 147חיפה2בית מרקחת בשופרסלבר יהודה 147
   חיפה
  04-8209413
 3. גולומב 28חיפה3גולומבגולומב 28
   חיפה
  04-8377077
 4. חנה רובינא 2חיפה4דליה פארם חנה רובינאחנה רובינא 2
   חיפה
  04-8346620
 5. העצמאות 102חיפה5הבנקיםהעצמאות 102
   חיפה
  04-8513005
 6. חורב 53חיפה6הדסחורב 53
   חיפה
  04-8262673
 7. הנביאים 21חיפה7הדרהנביאים 21
   חיפה
  04-8623944
 8. שחאדה 7חיפה8הוואדישחאדה 7
   חיפה
  04-8510166
 9. קרית הטכניוןחיפה9הטכניון פארםקרית הטכניון
   חיפה
  04-8739554
 10. הנשיא 33חיפה10הנשיאהנשיא 33
   חיפה
  04-8333312
 11. העליה השנייה 44חיפה11העליה השניההעליה השנייה 44
   חיפה
  04-8522062
 12. הרצליה 1חיפה12הרצליה חיפההרצליה 1
   חיפה
  04-8676284
 13. חורי 13חיפה13חורי פארםחורי 13
   חיפה
  04-8625002
 14. חניתה 22חיפה14חניתהחניתה 22
   חיפה
  04-8231905
 15. טשרניחובסקי 35חיפה15טשרניחובסקיטשרניחובסקי 35
   חיפה
  04-8339145
 16. בר כוכבא 12חיפה16י.פארם פלוסבר כוכבא 12
   חיפה
  04-8645946
 17. כיכר פריזחיפה17כרמליתכיכר פריז
   חיפה
  04-8675175
 18. שד' הנשיא 133חיפה18לב הכרמלשד' הנשיא 133
   חיפה
  04-8362336
 19. הרצל 29חיפה19מירוניהרצל 29
   חיפה
  04-8663596
 20. מוריה 107חיפה20מעוזמוריה 107
   חיפה
  04-8242621
 21. שד' הנשיא 130חיפה21מרכז הכרמלשד' הנשיא 130
   חיפה
  04-8381979
 22. התיכון 37חיפה22נווה שאנןהתיכון 37
   חיפה
  04-8235530
 23. נורדאו 13חיפה23נורדאונורדאו 13
   חיפה
  04-8664039
 24. ורדיה 12 מרכז מסחריחיפה24נרקיס ורדיהורדיה 12 מרכז מסחרי
   חיפה
  04-8342561
 25. כיכר מאירוף 6 מרכז מסחריחיפה25קרית אליעזרכיכר מאירוף 6 מרכז מסחרי
   חיפה
  04-8511707
 26. שבתאי לוי 18חיפה26שבתאי לוישבתאי לוי 18
   חיפה
  04-8534143
 27. דרך צרפת 57חיפה27שפרינצקדרך צרפת 57
   חיפה
  04-8337544