getGeoIPCountryCode = SiteAppCode = IL_HE Test : 'IL_HE/'
הרשמה לדיוור של VICHY

עדכונים, הטבות, טיפים וכל מה שרצית לדעת ולא העזת לשאול לגבי טיפוח העור
מחכה לך בתיבת המייל!

כל נקודות המכירה באזור חיפה

 1. גוט לוין 48 מרכז מסחרי רמת ספירחיפה1ארמוןגוט לוין 48 מרכז מסחרי רמת ספיר
   חיפה
  04-8321577
 2. בר יהודה 147חיפה2בית מרקחת בשופרסלבר יהודה 147
   חיפה
  04-8209413
 3. גולומב 28חיפה3גולומבגולומב 28
   חיפה
  04-8377077
 4. חנה רובינא 2חיפה4דליה פארם חנה רובינאחנה רובינא 2
   חיפה
  04-8346620
 5. העצמאות 102חיפה5הבנקיםהעצמאות 102
   חיפה
  04-8513005
 6. חורב 53חיפה6הדסחורב 53
   חיפה
  04-8262673
 7. הנביאים 21חיפה7הדרהנביאים 21
   חיפה
  04-8623944
 8. שחאדה 7חיפה8הוואדישחאדה 7
   חיפה
  04-8510166
 9. קרית הטכניוןחיפה9הטכניון פארםקרית הטכניון
   חיפה
  04-8739554
 10. הנשיא 33חיפה10הנשיאהנשיא 33
   חיפה
  04-8333312
 11. העליה השנייה 44חיפה11העליה השניההעליה השנייה 44
   חיפה
  04-8522062
 12. הרצליה 1חיפה12הרצליה חיפההרצליה 1
   חיפה
  04-8676284
 13. חורי 13חיפה13חורי פארםחורי 13
   חיפה
  04-8625002
 14. חניתה 22חיפה14חניתהחניתה 22
   חיפה
  04-8231905
 15. טשרניחובסקי 35חיפה15טשרניחובסקיטשרניחובסקי 35
   חיפה
  04-8339145
 16. בר כוכבא 12חיפה16י.פארם פלוסבר כוכבא 12
   חיפה
  04-8645946
 17. כיכר פריזחיפה17כרמליתכיכר פריז
   חיפה
  04-8675175
 18. שד' הנשיא 133חיפה18לב הכרמלשד' הנשיא 133
   חיפה
  04-8362336
 19. הרצל 29חיפה19מירוניהרצל 29
   חיפה
  04-8663596
 20. מוריה 107חיפה20מעוזמוריה 107
   חיפה
  04-8242621
 21. שד' הנשיא 130חיפה21מרכז הכרמלשד' הנשיא 130
   חיפה
  04-8381979
 22. התיכון 37חיפה22נווה שאנןהתיכון 37
   חיפה
  04-8235530
 23. נורדאו 13חיפה23נורדאונורדאו 13
   חיפה
  04-8664039
 24. ורדיה 12 מרכז מסחריחיפה24נרקיס ורדיהורדיה 12 מרכז מסחרי
   חיפה
  04-8342561
 25. כיכר מאירוף 6 מרכז מסחריחיפה25קרית אליעזרכיכר מאירוף 6 מרכז מסחרי
   חיפה
  04-8511707
 26. שבתאי לוי 18חיפה26שבתאי לוישבתאי לוי 18
   חיפה
  04-8534143
 27. דרך צרפת 57חיפה27שפרינצקדרך צרפת 57
   חיפה
  04-8337544