אישור

אישור ביטול

תודה

סגור

וישי לגברדאודורנט ספריי לגבר 72 שעות

דאודורנט - דאודורנט

דאודורנט ספריי עבור גברים המעוניינים בדאודורנט עם יעילות ארוכת טווח (יעילות מוגברת עד 72 שעות)

Add a comment

דאודורנט ספריי לגבר 72 שעות
דאודורנט ספריי לגבר 72 שעות

1 - Rate this product

2 - Rate this criteria

Fragrance
Texture
Tolerance
Effectiveness

3 - Would you recommend this product to a friend?

4 - Have you received a sample of this product?

5 - Leave a comment

6 - Do you have a tutorial posted on Youtube?

Validate

טוען...