אישור

אישור ביטול

תודה

סגור

וישי לגברוישי הום דאודורנט רול און אנטי-פרספירנט לגבר

יעילות מוגברת ל-72 שעות

   אתרו חנות

Add a comment

וישי הום דאודורנט רול און אנטי-פרספירנט לגבר
וישי הום דאודורנט רול און אנטי-פרספירנט לגבר

1 - Rate this product

2 - Rate this criteria

Fragrance
Texture
Tolerance
Effectiveness

3 - Would you recommend this product to a friend?

4 - Have you received a sample of this product?

5 - Leave a comment

6 - Do you have a tutorial posted on Youtube?

Validate

טוען...