אישור

אישור ביטול

תודה

סגור

מסייעת בפתיחת נקבוביות חסומות ומסלקת שמנוניות עודפת והצטברות לכלוך
מיועד לעור מעורב עד שמן

   אתרו חנות

Add a comment

מסכת חימר מטהרת
מסכת חימר מטהרת

1 - Rate this product

2 - Rate this criteria

Fragrance
Texture
Tolerance
Effectiveness

3 - Would you recommend this product to a friend?

4 - Have you received a sample of this product?

5 - Leave a comment

6 - Do you have a tutorial posted on Youtube?

Validate

טוען...