getGeoIPCountryCode = SiteAppCode = IL_HE Test : 'IL_HE/'

הגנה מהשמש

הגנה מהשמש

אידיאל סוליי+

מקדם הגנה מהשמש לכל סוגי העור

סדרת קרם הגנה מהשמש, בהתאמה לסוגי עור שונים. סדרת מקדמי הגנה מהשמש של קפיטל סולי מכילה שילוב של 5 מסנני קרינה ייחודיים להגנה מושלמת מפני קרינת UVA+UVB.